Konferencje

 • Konferencja "Finansowe instrumenty pochodne - strategie i wycena"
  Ewa Kijowska - Rynkowa wycena egzotycznych instrumentów pochodnych kursów walutowych - opcje barierowe
  Pobierz

  Andrzej Kijeczek - Wycena egzotycznego instrumentu pochodnego stopy procentowej
  Pobierz

  Jan Palczewski - Wstęp do analitycznych i numerycznych metod wyceny opcji
  Pobierz

  Marcin Górniewicz - Opcje giełdowe na indeks WIG20
  Pobierz

  Bogusław Cezary Moskała - Zastowanie instrumentów pochodnych w procesie kostruowania strukturyzowanych instrumentów dłużnych
  Pobierz

 • Konferencja Risk Management Day 2009
  Modelowanie efektu zarazy między rynkami w oparciu o teorię kopul
  Pobierz

  Matematyczna filozofia IRB
  Pobierz

  Ryzyko operacyjne i kryzys finansowy
  Pobierz

Prezentacje

 • Nasze prezentacje
  Numeryczne rozwiązywanie SRR w Octave
  Pobierz

  Miary ryzyka z punktu widzenia strat
  Pobierz

 • Prezentacje zaproszonych gości
  Quant czyli matematyk w banku - Konrad Augustynski
  Pobierz

Notatki

 • Notatki z wykładów
  Metody statystyczne w ubezpieczeniach
  Pobierz